ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
  ร่วมงานกับเรา  
   
 
บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำยาตรวจ วินิฉัยทางการแพทย์โดย ที่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพตามสากล ได้แก่ ISO13485:2003, US FDA, CEMark, WHO Eveluated มีความประสงค์ รับสมัคร
 

 

ตำแหน่ง Application & Product Specialist (เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์) 3 ตำแหน่ง 

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- เรียนรู้ / เข้าใจและสามารถถ่ายทอดวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์
- ดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ากับทีมขาย
- แก้ปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีภายในองค์กร

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. เงินประเมินผลการทำงาน
3. โบนัสประจำปี
4. เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปต่างจังหวัด
5. อบรมสัมนาประจำปี
6. เสื้อสัญลักษณ์ประจำบริษัทฯ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์/ วิทยาศาสตร์การแพทย์ / อุปกรณ์การแพทย์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความชำนาญในการปฏิบัติงานภายในห้อง Lab
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
มีไหวพริบ ปฏิภาณ และ เทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 514 4112 ต่อ 1300 หรือ ladawan.l@mpmedgroup.com

 

ตำแหน่ง Sale Executive ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
(หลายตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
นำเสนอและขาย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- จัดทำรายงานการขายและการตลาด
- ควบคุมและวางแผนการขายในพื้นที่รับผิดชอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานธุรการและการเงินของบริษัทฯ
- วางระบบการขายและการออกพบลูกค้าในทุกสัปดาห์
- ดูแลและประสานงานกับผู้จัดการในเขตการขายให้สำเร็จ
- วางแผนการทำงานและรวบรวมตัวเลขยอดขาย

สวัสดิการ
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1. ประกันสังคม
2. เงินประเมินผลการทำงาน
3. โบนัสประจำปี
4. เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปทำงานในพื้นที่
5. อบรมสัมนาประจำปี
6. เสื้อสัญลักษณ์ประจำบริษัทฯ
7. การปรับเงินตามผลการปฏิบัติงาน
8. เงินรางวัลตามเป้าหมายการขาย

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
เพศชาย / หญิง
อายุ 26-32 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ เท่านั้น
บริหารการจัดการมีประสบการณ์ทำงานด้านการนำเสนอขายหรือ Lab อย่างน้อย1-2 ปี ขึ้นไป
มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ
มีความกระตือรือร้น ละเอียด อดทน รอบคอบ คล่องตัว
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Program MS.Officeได้
มีความรับผิดชอบ และสามารถควบคุมการทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ ผ่านงานด้านห้อง Lab จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 514 4112ต่อ 1300 หรือ ladawan.l@mpmedgroup.com

 

ตำแหน่ง Accounting officer (พนักงานบัญชี) 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เพศหญิง อาย 25 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทางด้านงานการทำบัญชี
- มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมบัญชี
- สามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 – 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1

สวัสดิการ
ประกันสังคม

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี มีความรู้ทางด้านภาษีอากร ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมทางบัญชี มีความสารถในการตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชี รับ จ่าย

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 514 4112ต่อ 1300 หรือ ladawan.l@mpmedgroup.com

 

ตำแหน่ง Purchasing Officer ( เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- วางแผนและพัฒนาบริหารการจัดซื้อ
- ต่อรองสินค้าตามสเปคที่ต้องการ
- วิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดซื้อ
- ประสานงานกับ supplier ในการส่งสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องในการรับสินค้า
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
- สามารถใช้ Program Microsoft Office
- มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคคลิดี คล่องแคล่ว
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้อย่างดี

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 4

สวัสดิการ
ประกันสังคม

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
สามารถใช้ program Microsoft office
มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคคลิดี คล่องแคล่ว
สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้อย่างดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 514 4112ต่อ 1300 หรือ ladawan.l@mpmedgroup.com

 

ตำแหน่ง Administrator officer (พนักงานประสานงานขายและธุรการเอกสาร)
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ติดต่อประสานงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- จัดทำประมาณการ / รายงานและสรุป Order
- เก็บข้อมูล สถิติ และยอดการสั่งซื้อสินค้า
- ดูแลเอกสารงานธุรการขายกับลูกค้าและพนักงานขาย
- เก็บข้อมูลพร้อมตรวจเช็ครายละเอียดของลูกค้าบริษัทฯ

สวัสดิการ
ประกันสังคม

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 32
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี/วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 1

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 514 4112ต่อ 1300 หรือ ladawan.l@mpmedgroup.com

 

 

 

สนใจติดต่อขอรายละเอียด และ ส่งใบสมัครงานมาได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail : ladawan.l@mpmedgroup.com
โทร : (02) 514 4112 ต่อ 1300

สถานที่ติดต่อ :
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
บ้านเลขที่12 ซอย นาคนิวาส 12 ถ. นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
(ใกล้สำนักงานเขตลาดพร้าว)
โทร.(02) 514-4112, 5144214-5 ต่อ 3101
โทรสาร. (02) 5144112 ต่อ 3104
รถประจำทาง : สาย 156

 

 

** อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 กันยายน 2558 **