สินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มพี เมดซายน์ ในเครือ เอ็มพีกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำยาตรวจ วินิฉัยทางการแพทย์โดย ที่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพตามสากล ได้แก่ ISO13485:2003, US FDA, CEMark, WHO Evaluated
 
Weil Diseases   Infectious Diseases
Hepatitis Profile   Fertility Hormone
Tumor Marker   Drug of Abuse
Urine Analysis   SD Bioline HIV