เกี่ยวกับเรา
เอ็มพี กรุ๊ป คือ กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย โดยเราเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และเราเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ และการวินิจฉัยทางด้านการแพทย์ เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในกลุ่มของโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา ร้านค้า และบุคคลทั่วไปโดยตรง และเรามุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานด้านการผลิตที่สูงจากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ WHO Evaluated, US FDA, CE Mark, ISO 13485 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงานและผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำธุรกิจของเรามาโดยตลอด และเอ็มพี กรุ๊ป ประกอบไปด้วย 4 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ในเครือดังต่อไปนี้